ลงทะเบียน myPRO

หากต้องการลงทะเบียนเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า myPRO ของคุณ โปรดแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หมายเลขรุ่น

2. หมายเลขผลิตภัณฑ์ (PNC)

3. หมายเลขเครื่อง

myPRO
เครื่องอบผ้า
myPRO
เครื่องซักผ้า